Keychron V4 Keyboard Plate File

Keychron V4 Keyboard Plate File PDF Download
Keychron V4 Keyboard ANSI & ISO Plate File DWG Download

ANSI Layout

Keychron V4 ANSI Layout Plate File

ISO Layout

Keychron V4 ISO Layout Plate File